Oturum Aç
Projelerimiz

Merkezimizin projelerini görmek için tıklayınız.

BAP Projelerimiz

1.Kolon kanseri hücreleri üzerine timokinon ve 5-fluorouracilin terapotik etkisinin in vitro ve in vivo araştırılması (BAP: 9.2017/7)

2.Antioksidan doğal bileşiklerin, kemoterapi ajanı paclitaxel ile birlikte nano misellere yüklenmesinin, etkinlik ve toksisitede yapacağı değişikliklerin in- vitro incelenmesi (BAP: 6.2017/48)

3.Türkiye'de üretilen propolis ekstraktının kolon kanseri üzerine antitümör etkilerinin in vitro ve in vivo araştırılması (BAP: 6.2017/38)

4.Ratlarda streptozotosin ile oluşturulan diyabet modelinde berberin maddesinin farklı dozlarının renal iskemi/reperfüzyon sonrası koruyucu etkilerinin histopatolojik v17.Karvakrol’ün Kemopreventif Etkisinin MNNG Tarafından İndüklenmiş Gastrik Adenokarsinoma Rat Modelinde Araştırılması (BAP: 3.2016/23)
e biyokimyasal yöntemlerle araştırılması (BAP: 6.2017/8)

5.Ratlarda kolistinin nefrotoksik ve nörotoksik etkilerine karşı dekspantenolünün (bepanthen), resveratrol ve timokinon'un koruyucu etkisinin araştırılması (BAP: 12.2016/33)

6.Anethum graveolens (dereotu) bitkisinden elde edilen özütün tiroit kanseri tedavisinde olası etkisinin incelenmesi (BAP: 12.2014/21)

7.Üç Fazlı sistem ile opuntia ficus-indicus bitkisinden peroksidaz v proeaz enzimlerinin saflaştırılması ve uygulamaları (BAP: 12.2014/11)

8.Yılanyastığı ve tere ekstrelerinden hazırlanan kozmetik formülasyonların in vitro antioksidan, antimikrobiyal ve antienflamatuar etkilerinin incelenmesi (BAP: 12.2016/14)

9.Formaldehid'in hipokampüs üzerindeki nörotoksik hasarı ve bu hasara karşı Thyomoquinone'nin koruyucu etkileri (BAP: 6.2016/46)

10.Diallyl disülfit ve trisülfitin insan prostat kanser hücreleri üzerine genotoksik, apoptotik ve sitotoksik etkilerinin araştırılması (BAP: 6.2016/35)

11.Timol, karvakrol ve kombinasyonlarının insan fibroblast hücreleri üzerine sitotoksik, genotoksik, apoptotik etkilerinin araştırılması (BAP: 6.2016/24)

12.Deneysel otoimmün ensefalomiyelit metodu ile multiple skleroz oluşturulan farelerde çuha çiçeği yağı, sarı kantaron ve folik asit - B1-B6-B12 vitamin kompleksinin miRNA ve gen ekspresyonu üzerindeki etkileri araştırılarak tedavi edici özelliklerinin irdelenmesi (BAP: 3.2015/23)

13.In vitro glioma modelinde, gamma knife tedavisinin etkinliğinin thymoquinone ile arttırılmasının araştırılması (BAP: 5.2016/16)

14.Sumak bitki ekstraktının malign melanom hücreleri üzerine sitotoksik, genotoksik ve apoptotik etkilerinin in vitro araştırılması (BAP: 5.2016/15)

15.Kurkumin'in nötrofillerde bakterisidal permeabilite artırıcı protein(BPI) ekspresyonuna etkisinin in vitro ortamda araştırılması (BAP: 5.2016/1)

16.Endotoksemik sıçanlarda Thymoquinone'nun kardiyovasküler ve reolojik etkileri (BAP: 3.2016/32)

17.Karvakrol’ün Kemopreventif Etkisinin MNNG Tarafından İndüklenmiş Gastrik Adenokarsinoma Rat Modelinde Araştırılması (BAP: 3.2016/23)

18.Deneysel iskemi reperfüzyon modeli oluşturulan ve parsiyel nefrektomi yapılan sıçanlarda saflaştırılmış mikronize flavonoid fraksiyonunun renal iskemi reperfüzyon hasarına koruyucu etkisi (BAP: 3.2016/18)

19.Medulla spinalis yaralanmasında proteosome aktivatörü Oleuropeinin high mobility group box 1 (HMGB-1) düzeyi, oksidatif stres ve apoptoz üzerine etkilerinin araştırılması (BAP:3.2015/41)

20.Melatoninin deri kanser hücresi ve normal deri hücreleri üzerine sitotoksik,genotoksik ve apoptotik etkilerinin in vitro araştırılması (BAP: 3.2015/35)

21.Subaraknoid kanama modeli oluşturulan sıçanlarda Berberine maddesinin serebral vasospasm üzerine nöroprotektif etkisinin gösterilmesi (BAP: 3.2016/17)

22.Farelerde zenograft ile oluşturulmuş hepatosellüler karsinomda Olea europaea yapraklarının etkisinin incelenmesi (BAP: 3.2016/6)

23.D-pantenil triasetat ve koenzim q10 içeren lipozomal formülasyonların hazırlanması ve karakterizasyonu, hücre kültüründe antioksidan ve yara iyileştirici özelliklerinin incelenmesi (BAP: 2.2018/1)

24.Tolüen maruziyeti sonucu beyin dokusunda oluşabilecek hasara karşı timokinon ve kafeik asit fenil ester'in koruyucu etkilerinin araştırılması (BAP:12.2015/18)

25.Zeytin yaprağı ekstraktı ve oleouropein'in hepatoselüler karsinoma hücreleri üzerindeki sitotoksik,apoptotik ve genotoksik etkilerinin araştırılması- 9.2015/22

26.Deneysel fare beyin tümörü modellerinde stereotaktik radyocerrahinin (Gamma knife) etkinliğinin araştırılması  Thymoquinone'un radyosensitizer etkisinin incelenmesi- 6.2015/22

27.Çaylardaki etken maddelerin UV ışığı ile indüklenmiş L929 ve WS1 fibroblast hücre hatlarında etkisinin incelenmesi- 12.2014/19

28.Ratlarda Pentilentetrazol ile Oluşturulan Deneysel Epilepsi Modelinde Nigella Sativa'nın Kan ve Beyin Oksidatif Stres, Apoptozis, Genotoksisite ve DNA Hasarı Üzerine Etkisinin İncelenmesi- 6.2013/8

29.Levosimendan, Thymoquinone ve Nebivololun Ratlarda Cerulein İle İndüklenmiş Pankreatit Üzerine Terapotik Etkinliği- 12.2013/11

30.Farelerde oluşturulan metastatik intraserebral melanoma tümör modelinde Thymoquinone'un antitümör etkisinin araştırılması- 3.2014/30

31.Thymoquinone ve oleuropein'in gastrik kanser hücreleri üzerine genotoksik ve sitotoksik etkilerinin araştırılması- 3.2014/35

32.Ginko Biloba ekstresinin ratlarda gürültüye bağlı oluşan işitme kaybını iyileştirici etkisinin ölçümler- 6.2014/21

33.Timol ve karvakrol'ün gastrik adenokarsinoma ve özofageal kanser hücreleri üzerine etkilerinin araştırılması 5.2016/16

BAP Projelerimiz-Öğrenci Projelerimiz

1.Zişan Hayriye Temiz - 4.2018/19 - Sinirli ot (Plantago majör) bitki ekstresinin kolorektal kanser hücreleri üzerine sitotoksik, genotoksik, apoptotik ve reaktif oksijen radikal üretimi üzerine etkilerinin araştırılması

2.Hatice Kübra Sarı - 12.2017/43 - Anastatika hierochuntica'nın malign melanoma hücreleri üzerine sitotoksik, genotoksik, otofajik ve apoptotik etkilerinin araştırılması

3.Mehmet Akif Kaymakcı - 12.2017/42 - Ganoderma Pfeifferi mantarının gastrik adenokarsinoma hücreleri üzerindeki sitotoksik, genotoksik, apoptotik ve otofajik etkilerinin araştırılması

4.Aslınur Erenay - 12.2017/38 - Soğan ekstraktının makrofajlardan HDL'ye ters kolesterol taşınmasından sorumlu reseptör proteinlerin ekspresyonları üzerine etkilerinin araştırılması

5.Sibel Zararalı -5.2016/1- Kurkumin'in nötrofillerde bakterisidal permeabilite artırıcı protein(BPI) ekspresyonuna etkisinin in vitro ortamda araştırılması  

6.Fezanur Funda Duman- 5.2016/15- Sumak bitki ekstraktının malign melanom hücreleri üzerine sitotoksik,genotoksik ve apoptotik etkilerinin in vitro araştırılması

7.Behice Hande ŞİŞMAN-5.2016/16- in vitro glioma modelinde, gamma knife tedavisinin etkinliğinin thymoquinine ile arttırılmasının araştırılması

8.Hatice Rabia Delikanlı- 6.2016/35-  Diallyl disülfit ve trisülfitin insan prostat kanser hücreleri üzerine genotoksik, apoptotik ve sitotoksik etkilerinin araştırılması

9.Abdullah Harun Kınık -  Turkish Chestnut and Pine Honeys as a Potential Chemotherapeutic Agent: Effects on Cell Culture Media

10.Ayşenur Erdoğdu – Opintia Ficus İndica bitkisinin prostat kanser hücreleri üzerine anti-kanser ve antienflamatuar özelliklerinin araştırılması

Diğer Projelerimiz 

Kabul Edilen Projelerimiz

TAGEM, Proje 2018 Haziran: Biyoaktif bileşenlerce zengin bitkisel kaynaklı ekstraktların süper-kritik ve alt-kritik akışkan ekstraksiyonu ile eldesi ve mikroenkapsülasyon yoluyla biyoyararlılıklarının arttırılarak fonksiyonel gıda üretiminde kullanılması.

TÜBİTAK,  2017, Saç Beyazlaması Probleminin Giderilmesine Yönelik Bitkisel İçerikli Nanoemülsiyonların Geliştirilmesi, İn Vitro Etkinliğinin Ve Güvenliliğinin Değerlendirilmesi”  

Başvurusu Yapılan Projelerimiz

TAGEM Başvurusu 2018 Aralık: Veteriner sağaltımda yaygın olarak kullanılan ivermektin, enrofloksasin ve fluniksin meglumin preparatlarının safsızlıklarının tayini ve olası genotoksik-sitotoksik potansiyellerinin in vitro olarak araştırılması

TÜBİTAK Başvurusu 2018 Aralık: İndosiyanin yeşili ile antimikrobiyal fotodinamik terapi yönteminin farklı kullanım şekillerinin sitotoksisitelerinin değerlendirilmesi

TÜBİTAK Başvurusu 2018 Eylül: Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri ve Kanser Kök Hücrelerine Yönelik Eksozomal İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve Epigenetik Modülatörler ile Tedavi Yanıtının Moleküler Düzeyde İncelenmesi